Kapitán Seal

Kapitán Seal
Celé jméno: 
Aron Seal
Hodnost: 
Kapitán
Funkce: 
velící důstojník U.S.S. Trondheim
Datum a místo narození: 
23. 11. 1499, Španělsko, Země
Pohlaví: 
Muž
Rodinný stav: 
Ženatý
Rasa: 
Člověk

Život a kariéra:

Narodil se jako Arsenio Sello na samém konci patnáctého století do rodiny bohatého obchodníka s hedvábím v Barceloně. Už od útlého dětství v něm hořela touha průzkumníka a objevitele. Když mu bylo dvacet let, díky svému zámožnému otci si bez problémů koupil důstojnický dekret a vstoupil do španělského námořnictva. Netrvalo dlouho a pro své schopnosti a talent vést ostatní se stal kapitánem trojstěžníku Bragas Brillantes, který patřil do flotily proslulého conquistadora Francisca Pizarra. Pod jeho vedením doplul až k břehům Jižní ameriky, kde zcela podlehl kráse Peru a majestátu civilizace Inků. Stal se přítelem Inků a studoval jejich tajemství. S velkou nechutí sledoval postup conquistadora, který se rozhodl pro slávu Španělského krále i svou Peru dobýt a Inky vyhladit nebo zotročit. Roku 1530 se pokusil zabránit vylodění invazní armády. Začal vzpouru a se svou lodí se Pizarrovi postavil. Jediná loď však neměla šanci. Po krátké námořní bitvě šla Bragas Brillantes ke dnu a zatímco jeho důstojníci a posádka (kteří za ním beztak šli jen díky čirému charismatu svého kapitána a ve skutečnosti se k plenění a dobývání chtěli přidat) loď opustili, Arsenio se s ní jako správný kapitán potopil.

    O odvážném průzkumníkovi s čistým srdcem by už nikdy nikdo neslyšel – nebýt Metronů. Tento vyspělý druh, svou mocí a schopnostmi blízký bytostem Q či Organianům, se oficiálně lidem představil ve 23. století a to Enterprise kapitána Kirka. I když se na většinu humanoidů dívají jako na nezajímavé primitivy, najdou se v historii jednotlivých planet i výjimky. Například pradávné říše Aztéků a Inků ze staré Země, kterým Metroňané věnovali velkou pozornost. Nikdy se jim pochopitelně neukázali, alespoň ne přímo. Občasné záblesky jejich moci vnímali domorodci jako zázraky bohů. Protože součástí jejich kodexu je i nezasahování do přirozeného vývoje, neudělali Metronové nic, když dobyvačné národy z Evropy postupně civilizace Aztéků a Inků ničili. Vše pozorovali, s účastí, snad i lítostí, ale nestranně. A při tomto pozorování je jeden konkrétní dobrosrdečný Španěl zaujal. S napětím sledovali odhodlání kapitána Arsenia Sella zabránit dobyvačným choutkám svého vlastního lidu. A když při marné snaze padl, provedli jeden ze svých božích zásahů. Snad ze zvědavosti, snad z účasti, nikdo nikdy neví s určitostí, proč Metronové dělají to či ono. V každém případě v troskách své lodi ležící na mořském dně kapitán Sello nezemřel. Byl uveden do stavu hibernace coby zajímavý experiment. V naději, že pokud lidstvo samo sebe nezahubí, technicky vyspěje a prozkoumá i dna oceánů vlastní planety, jednou ho třeba objeví a přivede k životu.

    Trvalo to osm dlouhých století, ale stalo se. V roce 2367 hlubinná ponorka Federace Nemo IV našla vrak Bragas Brillantes a v něm i hibernované tělo Arsenia Sella. S pomocí moderní medicíny ho rozmrazili a Arsenio se znovu narodil. Do světa sjednoceného lidstva, do vesmíru plného zázraků. Netrpěl kulturním šokem, ani se nezhroutil. Naopak, věděl že dostal druhou šanci o které by se mu nezdálo ani v divokých snech. Brzy se aklimatizoval, začal studovat a dohánět staletí vědomostí – rychle a úspěšně. Po své minulosti ani nevzdechl, na svůj španělský původ a službu u conquistadora nebyl hrdý a změnil si jméno na Aron Seal. Jakmile se rozkoukal, hned se začal zajímat o osud svých oblíbených Inků. Jak zklamán byl, když zjistil krutou pravdu z lekcí dějepisu. Vše ale ztraceno nebylo. Stejně jako severoameričtí Indiáni, i Inkové částečně přežili, alespoň v myslích několika set nadšenců, kteří se rozhodli nést dál jejich kulturu a dědictví. V hlubokém vesmíru založili kolonii na Velcra II, kde obnovili starobylou civilizaci. Aron jí navštívil na jedné ze svých prvních cest do vesmíru, byl nadšen a fascinován. Místní znali jeho příběh a přijali ho mezi sebe.

Sluníčková nálada však středověkému kapitánovi dlouho nevydržela. Velcra II se po konci války s Cardassiany ocitla na “nesprávné” straně hranice, stejně jako mnoho dalších federačních kolonií. Rýsovaly se samé nevábné možnosti – složité soužití, napadání, vznik Makistů a odboj. V tu chvíli se však projevil talent a genialita Arona Seala. Nechtěl, aby se krvavá historie Inků opakovala a rozhodně nespoléhal na diplomacii – viděl ostatně, jak neslavně dopadli Indiáni z kolonie Dorvan V po pochybných snahách kapitána Picarda. Díky výchově svého otce se rozhodl jít na věc obchodně. Odcestoval na Ferenginar a nabídl galaktickým obchodníkům rostlinu nejcennější – bájné zlato Inků, Maté, kterou kolonisté z Velcry II úspěšně pěstovali. Ferengové viděli její potenciál a uzavřeli s Aronem dohodu. Za exkluzivní vývoz a obchod s Maté slíbili kolonii Velcra II ochranu a začlenili ji do svého impéria. A protože Cardassiané s Ferengy sami hojně obchodují, nikdy by na planetu pod ochranou jejich Obchodního vedení nevztáhli ani jednu šupinatou ruku.

    Kromě toho, že tak uchránil kolonisty, získal Aron v rámci smlouvy i slušný podíl ze zisku. A protože prodej Maté prosperoval po celém kvadrantu, brzy měl hotové jmění. Za ně si pořídil malý sultanát na Ligonu II, kde pojal v rámci tamních zvyklostí dvě manželky a vstoupil tak do galaktické smetánky. Jako zajištění na stáří jistě příjemné, Aron se však do důchodu zdaleka nechystal. Věren duši průzkumníka vstoupil do flotily a díky zkušenostem s velením plynule stoupal v žebříčku hodností. Roku 2380 získal velení vesmírné lodi U.S.S. Trondheim. Mimo průzkumných misí je jeho specialitou mezihvězdná diplomacie.

    Některé výpravy kapitána Seala probíhaly hladce, jiné méně. Při návštěvě Bolarus IX byl přijat nejen jako kapitán lodi, ale pro svůj titul sultána i coby hlava státu. Účastnil se výročního plesu a tančil se samotnou bolianskou královnou. Díky trestuhodnému zanedbání příprav si neověřil detaily dvorní etikety a během tance při držení své partnerky bezděky sáhl níže, než měl a směl. A i když v moderní kultuře Federace se podobné tresty nepraktikují, podle starobylého bolijského práva mu teoreticky hrozilo useknutí tří prstů na té ruce, která se neodpustitelného prohřešku dopustila. Z maléru ho svou diplomatickou zdatností musela dostat jeho věrná ochránkyně a první důstojnice, komandér Erin Lontra.

Charakter:

Kapitán Aron Seal je odvážný, zvídavý a dobromyslný. Vzhledem k jeho historii a tomu, čemu se musel přizpůsobit při svém „druhém narození“, ho jen tak něco nepřekvapí. Svůj nový život vychutnává plnými doušky a s nadšením objevuje nejzazší hranice vesmíru. Tento vzácný nadhled je však i jeho slabostí, jelikož díky němu bývá přehnaně optimistický, až lehkomyslný v nebezpečných situacích.

 

Herec: